Binicilik

Ata binme ve atı yönetme sanatıdır. İnsanlar, ilk çağlardan başlayarak ata binmeyi denemişler ve onu kendilerine en yakın bir arkadaş durumuna getirmek için çaba harcamışlardır.

Türklerde Binicilik

Binicilik Türklerin en eski ata sporlarından biridir. Türkler atı türlü amaçlarla kullanmışlardır.  Atı yalnız binek olarak veya araba çektirmek için değil, etinden ve sütünden yararlanmak içinde besler, av ve savaş atlarını özenle eğitirlerdi. Bugün Orta Asya’da Türklerin yaşadığı yerlerde ve Anadolu’nun bazı bölgelerinde düğün ve bayramlarda oynanan cirit, oğlak ve çavgan gibi oyunlar, Türklerin çok eskiden beri yapageldikleri atlı sporlardır.

Osmanlı Türkleri’de ata gereken önemi vermiş ve atları özellikle savaş için kendilerine has terbiye etmişlerdir. Bugün İngilizlerin ‘polo’ dedikleri ve bazı kurallara dayanarak benimseyip geliştirdikleri atlı spor, Orta Asya Türklerinin misk faresi avlamak için yaptıkları idman ve gösterilerden başka bir şey değildir. Bu spor Türklerden Hintlilere geçmiş, 1870 yılında Hint süvarilerinin gösterilerini seyreden İngilizler de onu alıp benimsemişlerdir.

Yurdumuzda modern anlamdaki Biniciliğin yerleşmesine önayak olan 1911 yılında Mahmud Şevket Paşa tarafından kurulan Süvari Binicilik Okulu’dur.

TİGEM'de Binicilik

Karacabey Harasının açılmasını müteakip 1924 yılında Safkan Arap Atı yetiştirilmeye başlanmış ve sağlam, dayanıklı süvari, binek, araba ve orta ziraat işlerine el verişli kombine bir at elde etmek için, yerli kısraklar ile Safkan Arap aygırlar birleştirilerek sistemli melezleme çalışmaları yapılmıştır.
1927 yılında Yarış ve Islah Encümeni tarafından açılan Karacabey Binicilik Mektebi, haralar ve aygır depoları için mütehassıs seyis binici, hayvan mürebbisi, teşkilat memuru, ahırcıbaşı ve jokey adayları yetiştirme çalışmalarına başlamıştır. Ordunun ve Türk atlı sporunun ihtiyacını karşılamak amacıyla 1962’de Karacabey Harasında Konkur atı yetiştirilmiştir. Karacabey’de yetiştirilen Konkur atları uluslararası birçok yarışta Türkiye’yi 1960’lı yılların sonlarına kadar temsil etmişlerdir.